HAVSA YEREL HABERLER SAYFASI

Soyu tehlikede olan Kızıl Geyik Trakyada görüntülendi.

Soyu tükenmekte olan Türlerden Kızıl Geyiğin Trakyada görüntülenmiş olması sevindirdi.

Türkiye türler listesi/Soyu tehlikede ve tükenmiş türler
Bu listede Türkiye'de nesli tehlikede veya tükenmiş olan türler yer alır. Türlerin bilimsel adlarının yanında bu türün IUCN Kırmızı Listesi'ndeki durumu gösterilir. Nesli tükenen türlerin yanında ise bu türün ne zaman tükendiği, tükendiğinden şüphe duyulan türlerin ise en son ne zaman görüldüğü yazar.Ayrıca bu türler başka ülkelerde de bulunur.
Soyu tükenmiş türler
Asya fili (Elephas maximus) (MÖ 100) (EN)
Kafkas bizonu (Bison bonasus caucasicus) (MÖ 100) (EX)
Asya aslanı (Panthera leo persica) (19. yüzyıl) (CR)
Asya çitası (Acinonyx jubatus) (19. yüzyıl) (CR)
Hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) (1970) (EX)
Hubara (Chlamydotis undutula) (???) (VU)
Orman horozu (Tetrao tetrix) (???) (LC)
Nesli tükendiği kesinleşmeyen türler
Anadolu leoparı (Panthera pardus tulliana) (1970) (PE)
Eski Dünya kunduzu (Castor fiber) (???) (LC)
Yılanboyun (Anhinga melanogaster) (???) (NT)
Soyu tükenmek üzere olan türler
Alageyik (Dama dama) (LC)
Acem ceylanı (Gazella subgutturosa) (VU)
Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) (NT)
Akdeniz foku (Monachus monachus) (CR)
Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) (CR)
Hint oklu kirpisi (Hystrix indica) (LC)
Telliturna (Anthropoides virgo) (LC)
Mezgeldek (Tetrax tetrax) (NT)
Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (NT)
Ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) (LC)
Bozkır tuygunu (Circus macrourus) (NT)
Ulu doğan (Falco cherrug) (EN)
Kelaynak (Geronticus eremita) (CR)
Toros kurbağası (Rana holtzi) (CR)
Kolan balığı (Acipenser sturio) (CR)
Likya orkidesi (Ophrys Iycia)
Soyu tehlikedeki türler
Kızıl geyik (Cervus elaphus) (LC)
Karaca (Capreolus capreolus) (LC)
Dağ keçisi (Capra aegagrus) (VU)
Çengel boynuzlu keçi (Rupicapra rupicapra) (LC)
Anadolu yaban koyunu (Ovis argali anatolica) (VU)
Mutur (Phocaena phocaena) (VU)
Tırtak (Delphinus delphis) (LC)
Afalina (Tursiops truncatus) (LC)
Risso yunus (Grampus griseus) (DD)
Boz ayı (Ursus arctos) (LC)
Susamuru (Lutra lutra) (LC)
Yaban kedisi (Felis silvestris) (LC)
Sazlık kedisi (Felis chaus) (LC)
Bayağı vaşak (Lynx lynx) (NT)
Karakulak (Lynx caracal) (LC)
Fırat araptavşanı (Allactaga euphratica) (NT)
Bayağı yediuyur (Glis glis) (LC)
Hasancık (Dryomys nitedula) (LC)
Kayauyuru (Dryomys laniger) (DD)
Asya bahçe yediuyuru (Eliomys melanurus) (LC)
Fare benzeri yediuyur (Myomimus roachi) (VU)
Fındıkfaresi (Muscardinus avellanarius) (LC)
Sibirya kazı (Branta ruficollis) (EN)
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) (EN)
Kızıl çaylak (Milvus milvus) (LC)
Kara çaylak (Milvus migrans) (LC)
Bayağı atmaca (Accipiter nisus) (LC)
Yaz atmacası (Accipiter brevipes) (NT)
Çakırkuşu (Accipiter gentilis) (LC)
Büyük orman kartalı (Aquila clanga) (VU)
Şah kartal (Aquila heliaca) (VU)
Yılan kartalı (Circaetus gallicus) (LC)
Kızıl akbaba (Gyps fulvus) (LC)
Kara akbaba (Aegypius monachus) (NT)
Kara kuş (Gypaetus barbatus) (LC)
Mısır akbabası (Neophron percnopterus) (EN)
Küçük kerkenez (Falco naumanni) (EN)
Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) (VU)
Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia) (LC)
Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber) (EN)
Bayağı turna (Grus grus) (LC)
Toy (Otis tarda) (VU)
Bayağı bukalemun (Chamaeleo chamaeleon)
Caretta caretta (EN)
Yıldızlı mersin (Acipenser stellatus) (EN)
Rus mersini (Acipenser gueldenstaedti) (EN)
Şip balığı (Acipenser nudiventris) (EN)
Mersin morinası (Huso huso) (EN)
Kardelen (Galanthus sp.)
Göl soğanı (Leucojum aestivum)
Büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias)
Sayıları azalan türler
Kurt (Canis lupus) (LC)
Altın çakal (Canis aureus) (LC)
Araptavşanı (Allactaga elater) (LC)
Araptavşanı (Allactaga williamsi) (LC)
Kızıl şahin (Buteo rufinus) (LC)
Çöl varanı (Varanus griseus)

Gönderen: p 07 02 22
BİZE ULAŞIN Cumhuriyet Mahallesi Fatih Cad. No:00 Havsa Edirne
TELEFON +90 284 336 00 00
FAKS +90 284 336 00 00
E-POSTA havsa@biz.com